วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวชื่อ น.ส กรรณิกา จิตรเจริญ (แอม)

ค.บ2 สาขา การประถมศึกษา 554188080

วัน/เดือน/ปี 10 เมษายน 2536     อายุ 20 ปี

ภูมิลำเนา 184/10 ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 47110     

 นิสัย ร่าเริง อารมรณ์ดี

ที่อยู่ปัจจุบัน หอนักศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เป้าหมายชีวิต เป็นครูสอนเด็ก ที่อยู่ห่างไกล

คติประจำใจ อดีตไม่สำคัญ..ปัจจุบันทำให้ดีที่สุด